CHROMEBOOKAK MAILEGUAN

HEZKUNTZA SAILA

HEZKUNTZA SAILAK ARGITARATUTAKO EBAZPENA

Hezkuntza Sailak, ikastetxe publikoetako digitalizazioa bultzatzeko, DBH eta Batxilergoko ikasleei chromebook bana maileguan ematea erabaki du. Mailegu horren prozedura ondorengo ebazpenean zehazten da

EBAZPENA

MAILEGUAREN BALDINTZAK

 • Ekipoak, Hezkuntza Sailak enpresa bati renting-ean ( 4 urte) erositakoak dira. Horrek esan nahi du.hornitzailea arduratuko dela horiek doan mantentzeaz (erabilera txarragatik hondatzen ez badira) eta 4 urtean behin berritzeaz. Renting-eko 4 urteak amaitzen direnean, Sailak ordenagailuak itzuli behar dizkio hornitzaileari.

 • Ekipoak, garraio-poltsa eta saguarekin banatuko dira.

 • Chromebooka, doakoa izateaz gain, Hezkuntza Sailak ordaindutako mantentze-lanak ditu eta, denboraren poderioz, digitalizazio-plan berritik sortzen diren beharretara egokituko da.

 • Chromebooka jasotzeko, familiak kontratu bat sinatu behar du. Dokumentu hori sinatzerakoan, bertan zehazten diren baldintza guztiak onartzen dira.

 • Ikasleak ( familiak) uko egin diezaioke materialari. Horretarako, materiala baztertzeko akta deitutako dokumentua sinatu beharko du. Dokumentu hori sinatzen denean, ikasle horrek datozen 4 urteetan ez duela beste chromebookik jasoko onartzen da.

 • Ekipoak ez dira ikasleenak, beraz Ikasleak ikastetxea uzten duenean, hezkuntza-aroa aldatzen duenean edo ordenagailuaren renting-aldia amaitzen denean, ikasleak ikastetxeari itzuli beharko dio. Bestela, zigorra izango du.

 • Ekipoa ikaslearena ez bada ere, berea balitz bezala zaindu eta leku seguruan eduki behar du. Gainera, ikastetxetik kanpo erabiltzen denean, wifi sare seguruetara konektatuko da soilik.

 • Ekipo bakoitza ikasle jakin bati zuzenduta dago eta ikasle horrek erabili beharko du. Etiketa batekin (B999999999 formatua) identifikatzen da.

 • Gaizki erabiliz gero (pantaila apurtzen bada, teklatuan likidoak isurtzen badira, manipulazio desegokia egiten bada, ..), galduz gero edo indarkeriarik gabeko lapurreta jasoz gero, familiak zigor bat ordaindu beharko du. Ordenagailuaren zatiren bat gaizki erabiltzeagatik hautsi bada, konponketa (edo hondar-balioa, konponketarik izan ezean) familiak ordaindu beharko du.

 • Chromebooka galduz gero, familiak gertakariaren egunean chromebookak zeukan hondar-balioa ordaindu beharko du. Ekipoa lapurtzen badiote eta salaketa badago, beste ordenagailu bat emango zaio ikasleari, eta ez du zigorrik izango.

 • Ikasleek etxera eraman dezakete chromebooka. baina beraien ardura izango da egunero eskolara bateria kargatuta eramatea..

 • Ikasleek ezin dute aplikazioak edo programak instalatu eta ezin dute software-aldaketarik egin ikastetxeko informatika-arduradunaren baimenik gabe.

 • Ikasleek ezin dute inolako informazio pertsonalik (argazkiak, bideoak,..) gorde chromebookean eta hezkuntza-prozesuarekin lotutako eduki guztiak hodeian gordeko dituzte.

 • Chromebook hauek hornitzaileak baino ezin ditu manipulatu beraz ikasleek ezin dute informatika-denda batera eraman aldaketak edo konponketak egiteko, bermea galduko zutelako. Bere kabuz informatika denda batera eramateagatik chromebooka hondatzen bada edota kalteak jasotzen baditu, erabilera txartzat hartuko da eta ikasleak edo familiak haren kostea bere gain hartuko du.

 • Ordenagailu baten Renting-eko 4 urteko aldia agortzen denean, enpresak ordenagailua erreklamatuko du, eta ikastetxeak ekipoa bueltatzeko eskatu beharko dio ikasleari. Ekipoa bueltatzen duenean, ikasleak itzulketa-akta sinatu beharko du. Renting enpresak ekipo zaharra jasoko du eta modernoago bat emango dio, betiere ikasleak ikasketekin jarraitzen badu.

 • Renting-a amaitzen denean Ikasleak ordenagailua bueltatzen ez badu, haren hondar-balioa ordaindu beharko du. Hondar-balio hau 50 euro ingurukoa izango da 4 urteak betetzen direnean.


OHIKO GALDERAK

ZER DA CHROMEBOOKAREN HONDAR-BALIOA?

Hondar-balioa, chromebookaren balioa denborak aurrera egin ahala da..

Balio hau erabiliko da zehazteko familiek ordaindu beharko dutena erabilera txarragatiko hausturetan, galeretan eta ebasketetan (indarkeriarik gabeko lapurretak). Chromebook bat itzultzen ez denean ere balio hau ordaindu beharko da zigor gisa.

Hondar-balioa zehazteko hiru gauza izaten dira kontutan: 4 urteko renting-aldia amaitu arte ordaindu gabe dauden urteak, material mota horren renting-aren hileko kuota eta 4 urte geroago ekipoak duen balioa (50 euro inguru).

Nonela kalkulatzen da: renting-etik geratzen diren urteak bider 12 kuota bider material horrentzako renting-aren hileko kuota. Ateratzen den zenbatekoari 50 euro gehituko zaizkio (rentinga amaitzen denean ekipoak izango duen balioa).

Hondar-balioa ezin izango da izan 50 euro baino gutxiago.

Ikastetxeak ez du balio hori kalkulatu behar, renting-ekipoen mantentzea daraman enpresak kalkulatuko du eta aurrekontua ikastetxeari bidaliko dio, familiari helarazteko.

Adibide bat (gutxi gorabeherako prezioak erabiliko ditugu, ez dira prezio errealak)

Ekipoaren datuak:

Ordenagailu mota: Chromebook.

Entrega-data 2021/01/01.

Materiala galdu edo ebatsi den eguna: 2022/03/01.

Renting-aren hileko balioa: 10 €.

Renting-a amaitzeko gelditzen diren urteak: 2 urte.

Hondar-balioa: (2 urte * 12 kuota * 10 euro) + 50 euro = 290 euro.


ZER EGIN LAPURRETA BAT GERTATZEN DENEAN?

Lapurreta bat gertatzen denean, familiak (edo ikastetxeak, ikastetxean lapurtu badute) lapurreta-salaketa bat jarri behar du Ertzainaren aurrean, eta ikastetxean entregatu. Ikastetxeak salaketaren kopia bat bidalliko du Renting-eko ekipoen CAU-ra eta beste ordenagailu bat entregatzeko prozesua hasiko da.


ZER EGIN EKIPOA GALTZEN BADUGU EDO EBASKETA BAT ( INDARKERIARIK GABEKO LAPURRETA) GERTATZEN DENEAN?

Kasu horretan, familiak bere gain hartu beharko du horren kostua. Ikastetxeak Renting ekipoen CAUra komunikatuko dio gertaera eta hornitzaileak aurrekontu bat bidaliko dio ikastetxeari, ekipoaren hondar-balioa zein den zehaztuz. Ikastetxeak familiari bidaliko dio aurrekontu hori, eta honek, ikastetxeari ordaindu ondoren, ordainagiria aurkeztu beharko dio ikastetxeari, beste ordenagailu bat eman diezaioten.

Eragiketa hori egin ondoren, ikastetxeak CAUri jakinaraziko dio ordainketa eginda dagoela, beste ekipo bat eman diezaioten.

Familiak ordaintzen ez badu, ez zaio beste ekiporik emango.


ZER EGIN ERABILERA TXARRAREN ONDORIOZ HAUSTURAK GERTATZEN DIRENEAN?

Kasu horretan, familiak bere gain hartu beharko du horren kostua. Ikastetxeak renting-ekipoen CAUri kominikatuko dio gertaera, eta hornitzaileak posta bat bidaliko dio ikastetxeari konponketaren kostuaren aurrekontuarekin (edo ekipoaren hondar-balioarekin, konponketa-kostua hondar-balioa baino handiagoa bada). Ikastetxeak familiari emango dio, eta honek, ordaindu ondoren, ordainagiria aurkeztu beharko dio ikastetxeari.

Ez da ekipoaren konponketa-aurrekontua onartu behar familiak ikastetxeari ordaindu arte. Aurrekontua onartu ondoren, hornitzaileari ordaindu behar zaio.

Ordainketa egin ondoren, ikastetxeak CAUri jakinaraziko dio, eta honek konponketari ekingo dio. Familiak ez badu ordaintzen, ez da chromebooka konponduko.


ZENBAT KOBRATUKO DU HORNITZAILEAK ERABILERA TXARRAREKIN LOTUTAKO HAUSTURAK DAUDENEAN?

Hornitzaileak gaizki erabiltzearekin lotutako gutxi beherako prezio ofizialak bidali dizkigu. Ondorengoak dira:

Teklatua haustea: 55 € + % 21 BEZa

Full HD pantaila haustea: 126 € + % 21 BEZa

Pantaila haustea + Cover LCD eta Bezel: 157 € + % 21 BEZa

Txasis aldaketa osoa: 94 € + % 21 BEZa

Touchpad aldaketa: 42 € + % 21 BEZa

Cover LCD + Bezel haustea: 63 € + % 21 BEZa


ZER GERTATZEN DA IKASLE BATEK ESLEITUTA DUEN CHROMEBOOKAREKIN, 4 URTE BAINO GUTXIAGO BADAGO IKASTETXEAN?

Ikasleak chromebooka ikastetxeari eman beharko dio, eta enpresa hornitzaileak automatikoki erretiratuko du beste ikastetxe batean berrerabiltzeko.

DOKUMENTUAK